Pròxims esdeveniments

Boston – USA

Posted on 02/01/2019 by balder


Esdeveniment: Annual meeting – INTA

Data: 18 – 22 May 2019

Representació de BALDER: Olof Fickert, Carlos Pires, Oscar Garcia, Jens Jahnke, Kathrin Mandel, Paula Diaz de Atauri

Contacte: ofickert@balderip.com, cpires@balderip.com,ogarcia@balderip.com, jjahnke@balderip.com,kmandel@balderip.com, pdiazdeatauri@balderip.com

Web esdeveniment: https://www.inta.org/annualmeeting/pages/annualmeeting.aspx

BALDER està representada forma habitual a les diverses conferèncias internacionals que hi han al sector. Aquestes son ocasions perfectes no sols per estar al dia dels canvis i novetats legislatives i jurisprudencials als diferents països, si no també per revisar i millorar de forma constant la nostra red de corresponsals a l’estranger, el que és fonamental per als nostres clients. Si t’he planificat assistir a aquest event, estarem per suposat encantats de reunir-nos i conèixer-lo. Contacte’ns!