Llicenciada en Dret
Agent Oficial de la Propietat Industrial
Agent Europea de Marques

Quan Inmaculada es va llicenciar en dret, va començar a treballar per a una prestigiosa universitat privada, a on va estar treballant durant cinc anys com professora de dret processal.
Després d’aquest període va tenir l’oportunitat de treballar en el Parlament espanyol com a assessora de la Vicepresidenta.

Posteriorment, Inmaculada va entrar a treballar en un bufet com advocada. Tot i això, en el 2006, va especialitzar-se en propietat industrial i va entrar a treballar en una de les agències espanyoles de propietat industrial més importants en aquell moment, doncs li semblava que una àrea de dret tan específica com la propietat industrial requeriria un coneixement profund de la legislació vigent i pràctica continuada tant a l’oficina de marques com als tribunals. Potser hi ha pocs conflictes però són d’enorme importància, tant des del punt de vista legal com econòmic…

Ha adquirit àmplia experiència en estratègies en protecció de marques –incloent informes de viabilitat de marques i estratègies de tramitació– i en assessoria de conflictes de marques –incloent procediments d’oposició, negociació i preparació de contractes d’acords–, gestionant grans carteres de marques de clients que operen en diversos camps i indústries.

Inmaculada diu:

“Balder representa un projecte professional ambiciós per qualsevol professional en el sector. L’agència compleix els requisits essencials: companys preparats i amb experiència disposats a servir al client el millor que poden i entusiasmats per aprendre i millorar cada dia. Com va dir el famós filòsof espanyol Ortega y Gasset: ‘és una llàstima fer les coses de forma forçada quan pots fer-les amb entusiasme’”.