Especialitats de la casa

Invencions implementades per ordinador

Tot i que gran part de les invencions només tenen component electromecànica, moltes altres invencions es troben a l’àmbit de la computació, gràcies en bona mesura als grans avenços tecnològics de les últimes dècades. Dins d’aquest àmbit, algunes invencions són, fins i tot, íntegrament computacionals, és a dir, cap component de la invenció és un objecte físic o forma part d’un procediment aliè a un ordinador.

És cert que, en aquest cas, el terme invenció pot no tenir sentit doncs una de les frases recurrents en el món de la propietat industrial és que els programes d’ordinador no es poden patentar, o al menys no a Europa. Si aquesta generalització fos certa, les invencions dins de l’àmbit de la computació a les que ens referim no podrien ser patentades. No obstant, moltes sí han sigut patentades; es més, empreses exclusivament dedicades a programar solucions de software han aconseguit una o fins i tot vàries patents d’invenció. ¿Per què? Perquè aquestes invencions resolen un problema tècnic. O dit d’altra manera, les invencions tenen un efecte tècnic associat que les fa patentables.

Per tant, un aspecte fonamental en les invencions implementades per ordinador és trobar quin és el problema tècnic que resolen, doncs aquí rau la distinció entre ser o no patentable. En molts casos, trobar aquest problema no és trivial, motiu pel qual és aconsellable assessorar-se ja que potser és possible protegir el seu software amb una patent d’invenció en comptes d’una llicència de software.

A BALDER comptem amb diversos experts en el camp de la informàtica i les telecomunicacions que han estat involucrats en la preparació i tramitació de diverses invencions implementades per ordinador. Si creu que una de les seves solucions de tipus software o amb un alt component computacional podria arribar a ser patentable, posis en contacte amb nosaltres per a poder assistir-li i veure si es podria sol·licitar una patent d’invenció o, pel contrari, quin seria el millor enfoc per protegir la seva solució.

Article
© 2019 Balder IP Law S.L. Todos los derechos reservados.